sundbyholm_ideverkstad_1920x1080
ideverkstad_ostrabadet_hjartan_1618x1080

I slutet av augusti samlades runt 70 personer vid det omtyckta Ostrabadet i Sundbyholm. Sundbyholm Platsutveckling hade bjudit in till en boendedialog och idéverkstad, för att lyssna in idéer och tankar kring framtidens badplats och båthamn. Under dagen fick boende i området möjlighet att tycka till, ställa frågor och tillsammans visualisera sina idéer. För den som inte kunde närvara, fanns även en digital enkät som besvarades av 115 personer.

Ostrabadet är idag uppskattat av de boende i närområdet, som en plats att året om njuta av lugn och ro. Sommartid inbjuder platsen till bad eller som utgångspunkt för eget båtliv och vintertid – skridskoåkning och andra uteaktiviteter. Flera tar sig även hit för att grilla eller som picknickutflykt med familj och vänner. Vad önskar då de boende för framtiden? Det ville Sundbyholm Platsutveckling ta reda på.

Ostrabadets framtid. Idéerna var många under dagen. De allra flesta efterfrågade en fin strand och badbryggor. För kyliga vinterdagar önskade många att det fanns bastu på platsen och möjlighet till vinterbad. Det nämndes också fler och finare grillplatser, picknick- och fikaplatser under tak, toaletter, omklädningsrum, samt lekplats och utegym.

ideverkstad_ostrabadet_husen_1618x1080

På plats för idéverkstaden fanns klotterplank med frågor om hur platsen används idag och vad som önskas för framtiden. Vid en pysselstation kunde deltagarna fysiskt skapa sin önskeutveckling och beskriva sin idé. Här veks, klistrades och byggdes det omklädningsrum, toaletter, förvaring, bastu, glasskiosk och vaktbås för båtarna. Det skapades bryggor, pergolas, grillplatser och spånades kring sandstränder, utedusch, lekplatser och gräsmatta.

De allra flesta i området anser att första steget i utvecklingen bör vara upprustning av bryggor samt underhåll av botten, vass och sly. Båtägare önskar bättre och säkrare bryggor, för framför allt motorbåtar. Här diskuterades det att flytta bryggorna österut mot där vassen idag tagit över, för att ge mer plats för både bad- och båtaktiviteter. Vidare lyftes idéer om att kunna hyra båt, SUP och kajak med mera.

Vägar till och från Ostrabadet
är idag begränsade. Framför allt önskas framöver bättre gång- och cykelförbindelser mellan Ostra Knall och östra delen av Sundbyholm, campingen, travet och Slottet. Vissa önskar även att billedes kunna ta sig närmare badet eller att kunna lägga till med båt, men här rådde vissa delade meningar.

Idéerna flödade och engagemanget var stort – såväl under idéverkstaden som i enkätsvaren. Ett stort tack till alla som delade med sig av sin tid, sina tankar och önskningar kring framtidens Sundbyholm och Ostrabadet.

Den fullständiga sammanställningen hittar du här nedan. 

Sammanställning från idéverkstaden den 20 augusti.